Novianti Fauziah

Nama: Novianti Fauziah
NPM/Kelas: A 201 084 / Reguler Pagi B
Angkatan: 2020
TTL: Bandung, 08 November 2002
Email: noviantifauziah21867@gmail.com
Instagram: noviantifauziahh
Facebook: noviantifauziahh
Twitter: –
Personal Blog: –
Jabatan: Reporter SIGNA GENERASI 8