Muhammad Ad Muarif

Nama: Muhamad Ad Muarif
NPM/Kelas: A 211 062/Reguler Pagi B
Angkatan: 2021
TTL: Tangerang, 03 Oktober 2002
Alamat: Kp. Candu, Tangerang Banteng
No. HP: 0895321907684
Email: muhammadadmuarif@mail.com  
Instagram: loversland
Facebook: Muhamad Arif
Twitter: anakbunda_
Personal Blog: –
Jabatan: Koordinator Liputan SIGNA GENERASI 9