Clara Claudia

Nama : Clara Claudia
NPM/Kelas: A191010/Reguler Pagi A
Angkatan: 2019
TTL: Karangan,23 Juni 2021
Email: claraclaudia960@gmail.com
Instagram: clarlaudiaa
Facebook: Clara Claudia
Twitter: –
Personal Blog: –
Jabatan: Promosi dan iklan SIGNA GENERASI 8

Karya:

  1. Tanda-Tanda Anda Sedang Berada dalam Toxic Relationship, Bagaimana Cara Mencegahnya?